הכנסות הקיבוצים מרכש גומלין
תאריך התמונה  31/5/2015
הרשאות לדף מתחום: