אזורי עדיפות לאומית
התפלגות ההכנסות ומספר העובדים בתעשייה הקיבוצית לפי אזורי עדיפות לאומית - ללא פעילות חו"ל
מעל 70% מהפעילות של התעשייה הקיבוצית היא באזורי פיתוח.
1) כולל רמת הגולן וקו עימות
2) מפעלים באזור ג' הסמוכים לקו התפר