מפעלים אזוריים
נתונים של 10 הקבוצות של המפעלים האיזוריים 2002
משקלם של המפעלים האזוריים מכלל הפעילות