התעשיה הישראלית מול התעשיה הקיבוצית
התעשיה הישראלית - נתונים עיקריים לשנת 2002
בתעשייה הישראלית ללא ההיי-טק היה גידול במכירות של 1% וביצוא גידול של 3.7%. הנתונים על המכירות, הייצוא והעובדים מהלמ"ס, ההשקעות מבנק ישראל.
חלקה היחסי של התעשיה הקיבוצית מול התעשיה הישראלית ( ב%)
התפלגות היצוא לפי יבשות - התעשייה הקיבוצית בהשוואה לתעשייה הישראלית - ללא פעילות בחו"ל
בהשוואה לתעשייה הישראלית ; התעשייה הקיבוצית ממוקדת יותר באירופה ופחות בצפון אמריקה ובאסיה. כן בולט המשקל היחסי של מזרח אירופה.
התעשיה הישראלית מול התעשיה הקיבוצית - השוואת מדדים
מדד מכירות
בשנתיים האחרונות גדלו המכירות בתעשייה הקיבוצית לעומת ירידה שחלה בתעשייה הישראלית.
מדד יצוא
הייצוא בתעשייה הישראלית עלה ב 13 השנים האחרונות ב 190% לעומת עליה של 88% בתעשייה הקיבוצית.
מדד השקעות
התעשייה הקיבוצית נמצאת בגידול מתמיד בהשקעות מאז שנת 1996, בתעשייה הישראלית חלה ירידה תלולה בהשקעות בשנים 2001 ו 2002.
מדד מועסקים
מספר המועסקים בתעשייה הקיבוצית גדל ב 47% ב 13 השנים האחרונות לעומת גידול של 14% בתעשייה הישראלית.
מכירות לעובד אלפי ש"ח
המכירות לעובד בתעשייה הקיבוצית דומות למכירות לעובד בתעשייה הישראלית ללא היי-טק כ 630,000 ₪ לעובד.
השקעות לעובד אלפי ש"ח