עבודה ועובדים - 2002
העובדים בתעשייה הקיבוצית לפי ענפים בשנים 2002-2001
מספר העובדים ירד ב – 2.2%. בולטים בירידה ענפי הדפוס וקרטון 11% - , הטקסטיל 6% - , ומחצבים 7% -.
פדיון לעובד לפי ענפים ( באלפי ש"ח )
הפדיון לעובד בתעשייה הקיבוצית עלה ב – 8% ל 580 אש"ח לעובד, נמוך ב 9% מהפדיון בתעשייה הישראלית ללא ענפי ההיי-טק.
התפלגות מספר העובדים לפי ענפים ( ב % )
35% מהעובדים מועסקים בענף הפלסטיקה, 18.5% בענף המתכת שהוא יחסית עתיר עבודה ו 12% בענף המזון.
מספר עובדים ואחוז השכירים בשנים 1991-2002 מגמה רב שנתית
שנת 2002 הינה שנה שניה ברציפות בה חלה ירידה במספר העובדים (בעיקר עקב צעדי התייעלות במפעלים) ולראשונה בעשור האחרון ירד אחוז השכירים מכלל העובדים והוא מהווה 68%.