מכירות ויצוא
התפלגות המכירות לפי ענפים ( במליוני ש"ח )
המכירות בשוק המקומי גדלו ב 2002 ב 5.5%, הייצוא גדל ב 5.5% והפעילות בחו"ל גדלה בלמעלה מ 40% בעיקר כתוצאה מרכישות של מפעלים בחו"ל. הפעילות בחו"ל מהווה 6% מכלל המחזור של התעשייה הקיבוצית.
שעור השינוי במכירות לפי ענפים 2002 ביחס לשנת 2001
בשוק המקומי הענפים הבולטים בעליה – פלסטיקה וגומי ומתכת, ירדו אופטיקה עץ ורהיטים, בייצוא עלו מרבית הענפים כשהבולטים מחצבים, טקסטיל, דפוס ונייר.
התפלגות המפעלים לפי היקפי הכנסות ( במיליוני ש"ח )
קבוצת המפעלים הקטנים מהווה 25% ממספר המפעלים ותורמת רק 2% מההכנסות. קבוצת המפעלים הגדולים (מעל 100 מ') המהווה רק 12% מהמפעלים, תורמת 55% מההכנסות של התעשייה הקיבוצית. בקבוצה זאת היה עיקר הגידול במכירות בשנת 2002
שיעור היצוא ופעילות חו"ל מתוך כלל המכירות ( ב % ) - מגמה רב שנתית 1990-2002
מכירות ויצוא - השוואה רב שנתית 1990-2002 ( מיליארדי ש"ח )
בשנת 2002 חל גידול של 1.2 מיליארד ₪ במכירות, כשמתוכם 58% היו בייצוא ובפעילות חו"ל.
התפלגות המכירת לפי ענפים ( ב% )
מפעלי התעשיה הקיבוצית לפי היקפי יצוא ( במיליוני דולר )
38% מהמפעלים המיצאים, הייצוא בהם נמוך ממיליון $.
התפלגות סך כל היצוא לפי ענפים בשנת 2002 (ב-% ללא פעילות חו"ל)