נתונים כלליים לשנת 2002
ריכוז נתונים לפי ענפים
הקף המכירות של התעשייה הקיבוצית (כולל המפעלים האזוריים) בשנת 2002 הגיע ל 21 מיליארד ₪ ומספר המועסקים לכ 33,000 איש.
בהשוואה לשנת 2001 גדלו המכירות ב 7.7%, היצוא ירד במונחים דולריים ב 1.4% ועלה במונחים שקליים ב 5.2%.
מספר המועסקים ירד ב 2.2% וההשקעות גדלו ב 2%.
2002 -1990 שעורי שינוי שנתיים