התפלגות ההכנסות ומספר העובדים בתעשייה הקיבוצית - לפי אזורי עדיפות לאומית
איגוד התעשיה הקיבוצית
מחזור ההכנסות השנתי
מספר העובדים
מחזור ההכנסות השנתי
אזור מפעלים קיבוציים מלש"ח % מפעלים אזוריים מלש"ח % סה"כ מלש"ח %
רמת הגולן 104 1 104 1
קו העימות 834 6 404 11 1,238 7
עדיפות א'- צפון 1,608 11 764 21 2,372 13
עדיפות א'- דרום 1,442 10 343 9 1,785 10
סה"כ אזור עדיפות א'1 3,988 28 1,511 41 5,499 31
קו התפר 2 389 3 389 2
עדיפות ב'- צפון 3,704 25 830 23 4,534 25
עדיפות ב'- דרום 2,123 15 440 12 2,563 14
סה"כ אזור עדיפות ב' 5,827 40 1,270 35 7,097 39
אזור ג' 4,362 30 838 23 5,200 29
סה"כ 14,566 100 3,619 100 18,185 100
מספר העובדים
אזור מפעלים קיבוציים - מספר עובדים % מפעלים אזוריים - מספר עובדים % סה"כ - מספר עובדים %
רמת הגולן 317 1

317 1
קו העימות 2,121 7 641 14 2,762 8
עדיפות א'- צפון 3,460 12 1070 24 4,530 13
עדיפות א'- דרום 3,454 12 706 16 4,160 12
סה"כ אזור עדיפות א' 1 9,352 32 2,417 54 11,769 34
קו התפר 2 982 3
982 3
עדיפות ב'- צפון 8,045 28 963 21 9,008 27
עדיפות ב'- דרום 3,546 12 240 5 3,768 11
סה"כ אזור עדיפות ב' 11,591 40 1,203 26 12,794 38
אזור ג' 7,263 25 921 20 8,184 24
סה"כ 29,188 100 4,541 100 33,729 100
1) כולל רמת הגולן וקו העימות.
2) מפעלים באזור ג' הסמוכים לקו התפר.