מדדים בתעשייה
מדדי נכסים והשקעות
הענף יחס פחת / השקעות יחס נכסים/עובד באלפי ש"ח יחס מחזור לנכסים
פלסטיקה וגומי 1.33 197 2.97
מתכת ומכונות 0.93 180 2.08
מזון 1.12 235 3.16
מחצבים וחמרי בנין 0.12 157 6.19
טקסטיל ועור 0.59 125 2.92
חשמל ואלקטרוניקה 1.33 113 4.49
דפוס ניר וקרטון 0.71 193 3.25
עץ ורהיטים 0.20 48 3.89
רפואה וכימיקלים 0.87 176 3.00
אופטיקה וזכוכית 1.57 109 2.50
נוי ואמנות 0.86 67 6.48
סה"כ 1.03 174 3.01
ערך הנכסים קבועים לעובד ב-2001: 174 אלף ש"ח, בולטים ענפי הפלסטיקה, הדפוס והמזון.
שעור השינוי במדדים בין 2000 ל-2001 לפי היקף המכירות
היקף המכירות מכירות ערך מוסף
עד 30 מיליון 2.1% 11.8%
מ-30 עד 100 מיליון -0.9% 4.5%
מעל 100 מיליון 2.6% -11.5%
סה"כ 0.1% 3.6%
המפעלים הקטנים עלו במכירות וברווחיות.
המפעלים הבינוניים ירדו במקצת במכירות. ביטוי להתייעלותם ניכר בעלית הערך המוסף.
המפעלים הגדולים עלו במכירות, אולם רווחיותם נשחקה משמעותית.