חלקה של התעשייה הקיבוצית מכלל התעשיה הישראלית
חלקה של התעשייה הקיבוצית מכלל התעשיה הישראלית
יחד עם המפעלים האזוריים מהווה התעשייה הקיבוצית ב- 2001 8.6% מהפעילות התעשייתית בישראל ו- 8.9% ממספר העובדים בתעשייה.
מחצבים וחומרי בניין
ענף המחצבים בתעשייה הקיבוצית מהווה 16% מהענף בישראל.
מזון
מפעלי המזון הקיבוציים מהווים 7% מהפעילות של הענף בתעשייה הישראלית ו-50% מהיצוא הענפי.
דפוס נייר וקרטון
חלקם של המפעלים הקיבוציים בענף הדפוס הישראלי 6% .
טקסטיל ועור
מפעלי הטקסטיל בתעשייה הקיבוצית מהווים 7% במכירות ו- 9% מהיצוא של התעשייה הישראלית.
מתכת ומכונות
מפעלי המתכת הקיבוציים מהווים 7% מהענף בתעשייה הישראלית.
פלסטיקה וגומי
מפעלי הפלסטיקה הקיבוציים מהווים 54% מהמכירות ומהיצוא של הענף בישראל ו- 46% מהמועסקים.
רפואה וכימיקלים
חשמל ואלקטרוניקה