מול התעשייה השיראלית
התעשייה הישראלית - נתונים עיקריים לשנת 2001
ענף מכירות במיליוני ש"ח יצוא במיליוני $ השקעות במיליוני ש"ח מספר העובדים אלפים
פלסטיקה וגומי 10,581 1,079 810 21
מתכת ומכונות 31,292 2,155 1,822 70
מזון 36,734 425 2,121 56
מחצבים וחמרי בנין 4,376 394 1,004 5
טקסטיל ועור 11,462 1,042 411 34
חשמל ואלקטרוניקה 52,969 8,849 4,662 74
דפוס ניר וקרטון 14,302 209 647 31
עץ ורהיטים 5,412 28 229 17
רפואה וכימיקלים 31,803 3,737 3,482 25
שונות 18,953 1,620 1,116 36
סה"כ 217,883 19,537 16,305 369
השינוי ביחס ל- 2000 -6.8% -7.0% -19.8% -2.8%
השינוי ביחס ל-00 ללא היטק * -4.7% -1.2% 3.5% -3.3%
בתעשייה הישראלית היתה ירידה כללית בפעילות. גם ללא ההיי טק ירדו המכירות ב- 4.7%, היצוא ב- 1.2%, ההשקעות ב- 3.5% ומספר העובדים ב- 3.3%.
בתעשייה הקיבוצית, בתקופה זו היתה יציבות במכירות, היצוא עלה, ההשקעות ירדו בשיעור ניכר ומספר העובדים
חלקה היחסי של התעשיה הקיבוצית מול התעשיה הישראלית ( ב%)
התעשייה הקיבוצית, ללא המפעלים האזוריים, היוותה ב- 2001 6.9% מכלל המכירות, 6.8% מהיצוא,
7.8% מהמועסקים ו- 4.3% מההשקעות.
התפלגות היצוא לפי יבשות - התעשייה הקיבוצית בהשוואה לתעשייה הישראלית
בהשוואה לתעשייה הישראלית, התעשייה הקיבוצית ממוקדת יותר באירופה ומזרח אירופה ופחות בצפון אמריקה ואסיה.
מדד מכירות
ב- 12 השנים האחרונות עלו המכירות של התעשייה הקיבוצית ב- 53% ושל התעשייה הישראלית ב- 42%.
מדד מועסקים
ב- 12 השנים האחרונות עלה מספר המועסקים בתעשייה הישראלית ב- 18% ובתעשייה הקיבוצית ב- 53%.
מכירות לעובד אלפי ש"ח
המכירות לעובד: ב- 2001 בתעשייה הישראלית 591 אלף ש"ח, ללא היי טק 559 אלף ש"ח.בתעשייה הקיבוצית רק 523 אלף ש"ח לעובד.
מדד השקעות
יש שונות בין השנים בקצב צמיחת ההשקעות. בארבע השנים האחרונות ההשקעות בתעשייה הישראלית עלו בשיעור גבוה יותר מאשר בתעשייה הקיבוצית.
השקעות לעובד אלפי ש"ח
ההשקעות לעובד ב- 2001: בכלל התעשייה הישראלית 44 אלף ש"ח וללא היי טק 39 אלף ש"ח. בתעשייה הקיבוצית 25 אלף ש"ח בלבד.
מדד יצוא
ב- 12 השנים האחרונות צמח היצוא בתעשייה הישראלית ב- 194% לעומת 66% בתעשייה הקיבוצית.