נכסים קבועים, פחת והשקעות בשנת 2001
נכסים קבועים, פחת והשקעות בשנת 2001
הענף נכסים קבועים תחילת 2001 פחת השקעות
פלסטיקה וגומי 1,913 265 352
מתכת ומכונות 1,027 125 117
מזון 856 97 109
מחצבים וחמרי בנין 113 55 7
טקסטיל ועור 269 29 17
חשמל ואלקטרוניקה 187 18 24
דפוס ניר וקרטון 278 38 27
עץ ורהיטים 58 16 3
רפואה וכימיקלים 163 25 22
אופטיקה וזכוכית 95 10 16
נוי ואמנות 24 6 5
שרותי תעשיה - - 9
סה"כ 4,983 684 708
השינוי מ-00 3.4% 9.8% -11.1%
הערך המאזני של הנכסים הקבועים לתחילת 2001 נאמד בכ- 5 מיליארד ש"ח – עלייה של כ- 3% בשנה האחרונה.
ההשקעות היו גבוהות במקצת מהפחת.
השקעות לעובד בענפים נבחרים
הענף 1996 1997 1998 1999 2000 2001
פלסטיקה וגומי 37 26 28 36 44 36
מתכת ומכונות 13 12 19 18 19 20
מזון 11 13 28 25 26 30
סה"כ התעשיה הקיבוצית 28 23 24 26 27 25
סה"כ התעשיה הישראלית 49 40 43 50 52 44
סה"כ התעשיה הישראלית ללא היטק 38 33 33 34 36 39
נתונים ללא פעילות חו"ל
ההשקעה לעובד ב- 2001 היתה 25,000 ש"ח. רמה זו נמוכה בכ- 35% בהשוואה לתעשייה הישראלית המסורתית
חלוקת הנכסים הקבועים לפי ענפים לראשית 2001 ( ב % )