עבודה ועובדים - 2001
העובדים בתעשייה הקיבוצית לפי ענפים בשנים 2000-2001
הענף 2000 2001 אחוז השינוי
פלסטיקה וגומי 9,829 9,701 -1.3%
מתכת ומכונות 5,990 5,717 -4.6%
מזון 3,701 3,642 -1.6%
מחצבים וחמרי בנין 748 720 -3.7%
טקסטיל ועור 2,153 2,154 0.1%
חשמל ואלקטרוניקה 1,753 1,654 -5.7%
דפוס ניר וקרטון 1,423 1,446 1.6%
עץ ורהיטים 1,296 1,222 -5.8%
רפואה וכימיקלים 913 923 1.2%
אופטיקה וזכוכית 829 872 5.2%
נוי ואמנות 365 360 -1.6%
שרותי תעשיה 289 284 -1.6%
סה"כ המפעלים 29,290 28,696 -2.0%
בשנת 2001 ירד מספר העובדים ב-2%. הירידה בולטת בענפי מתכת, החשמל והעץ.
פדיון לעובד לפי ענפים ( באלפי ש"ח )
הענף / שנה 1999 2000 2001
פלסטיקה וגומי 600 501 509
מתכת ומכונות 382 369 373
מזון 678 683 726
מחצבים וחמרי בנין 927 992 970
טקסטיל ועור 353 344 364
חשמל ואלקטרוניקה 486 487 508
דפוס ניר וקרטון 575 602 626
עץ ורהיטים 233 202 186
רפואה וכימיקלים 592 563 529
אופטיקה וזכוכית 233 253 273
נוי ואמנות 352 371 435
שרותי תעשיה 548 513 497
סה"כ התעשיה הקיבוצית 496 489 495
סה"כ התעשיה הישראלית 561 612 591
סה"כ התעשיה הישראלית ללא היטק 540 566 559
המכירות לעובד בתעשייה הקיבוצית עלו ב- 1% והן בשיעור של 495 אלף ש"ח לעובד; נמוך בכ-11% ביחס לתעשייה הישראלית ללא ההיי טק.
התפלגות מספר העובדים לפי ענפים ( ב % )
34% מהעובדים מועסקים בענף הפלסטיקה, 20% בענף המתכת ו- 13% בענף המזון.
בעשור האחרון עלה מספר העובדים ב- 45%. שיעור השכירים עלה מ- 35% ל- 69%.
כל הגידול בעובדים היה בשכירים.
אחוז השכירים מכלל העובדים (לפי ענפים)
הענף 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
פלסטיקה וגומי 45.1% 56.1% 57.3% 61.2% 61.2% 64.7% 69.0%
מתכת ומכונות 54.7% 48.3% 64.5% 63.0% 62.9% 65.2% 66.8%
מזון 53.3% 52.7% 57.9% 62.5% 64.5% 69.0% 69.7%
מחצבים וחמרי בנין 67.2% 69.1% 76.8% 73.2% 71.3% 72.8% 76.3%
טקסטיל ועור 62.4% 74.4% 73.0% 72.0% 67.7% 84.2% 84.9%
חשמל ואלקטרוניקה 45.6% 49.4% 51.8% 53.5% 56.8% 58.9% 63.1%
דפוס ניר וקרטון 41.0% 59.9% 69.5% 68.7% 69.2% 69.9% 69.4%
עץ ורהיטים 86.9% 74.6% 63.0% 63.6% 61.0% 63.4% 67.9%
רפואה וכימיקלים 58.8% 43.5% 51.5% 54.6% 56.8% 60.5% 60.4%
אופטיקה וזכוכית 33.8% 65.8% 53.3% 57.9% 61.0% 70.8% 67.9%
נוי ואמנות 27.5% 42.8% 54.0% 62.0% 60.5% 59.6% 61.1%
שרותי תעשיה 49.1% 38.3% 42.2% 45.2% 47.3% 48.4% 49.6%
סה"כ המפעלים 51.8% 56.4% 60.1% 62.0% 62.6% 66.7% 69.1%
במרבית הענפים שיעור השכירים מהעובדים הוא 60% - 70%. שיעורם גבוה במיוחד בענפי הטקסטיל והמחצבים
עלות יום עבודה לשכיר - מגמה רב שנתית
הענף 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
פלסטיקה וגומי 345 354 352 363 384 363 371
מתכת ומכונות 319 387 395 409 441 462 510
מזון 316 325 405 358 315 285 292
סה"כ 351 328 366 364 371 360 380
עלות השכר הממוצע בשנת 2001 עלתה מ- 360 ל- 380 ש"ח ליום עבודה, גידול של 5.5%.