איגוד התעשייה הקיבוצית מדור כלכלי
 

 

 
מדור כלכלי
חזרה לשער האתר
kia@kia.co.il : המרד 29 ת.ד.50441 תל אביב 65100, טל : 6955413 - 03, פקס : 6951464 - 03,דוא"ל