התמורות הפיננסיות בעולם והשפעתן על התעשיה הקיבוצית והקיבוצים