גובה דמי חבר לשנת 2009

אנו מביאים לידיעת מנהלי המפעלים ומנהלי הכספים את מדרגות

המס לתשלום על ידי המפעלים לשנת 2009

 

גובה דמי החבר מחושבים לפי מדרגות מס כפונקציה של מחזור המכירות הידוע לנו

 

מדרגת מס
מחזור מכירות שנתי

דמי חבר

1

  עד 2     מיליון ₪

800 

2

  2-5     מיליון ₪

1900 ₪

3

  5-10   מיליון ₪

3800 ₪

4

  10-15  מיליון ₪

5700 ₪

5

  15-20  מיליון ₪

7600 ₪

6

  20-25  מיליון ₪

9500 ₪

7

  25-30  מיליון ₪

  11400 ₪

      8

              30-35  מיליון ₪

            13300 ₪

      9

              35-40  מיליון ₪

            15200 ₪

             10

              40-45  מיליון ₪

            17100 ₪

             11

              45-50  מיליון ₪

            19000 ₪

             12

              50-60  מיליון ₪

            20900 ₪

             13

              60-80  מיליון ₪

            22800 ₪

      14

             80-100  מיליון ₪

            24700 ₪

      15

             מעל   100   מיליון ₪

            26600 ₪

 
 

kia@kia.co.il : ליאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב 61400, טל : 6955413 - 03, פקס : 6951464 - 03,דוא"ל