כד בני דרום אגש"ח בע"מ
קיבוץ  מושב בני דרום
טלפון מרכזיה  08-851556
פקס  08-851554
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי מזון
מוצרים  מפעל שימורים לכיבושי ירקות ושמן זית
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור