צמח מפעלים אזוריים עמק הירדן בע"מ
קיבוץ  ---
כתובת  צמח מפעלים איזוריים , ד.נ. עמק הירדן , 15132
מיקוד  15132
טלפון מרכזיה  04 - 6755400
פקס  04 - 6755407
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מפעלים אזוריים
פלחי שוק  מוצרי מזון
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  בתי אריזה-לתמרים, בננות, אבוקדו ומנגו, בית תכנה, שרותי רכב, ארגון הובלה במשאיות, ציוד מכני כבד לעבודות תשתית ועבודות חקלאיות, מכון תערובות, יענים-מדגרה ומשחטה, מעבדות ומחקר חקלאי, חממה טכנולוגית
העתקת קישור