בקסופט בע"מ
קיבוץ  ניר יצחק
כתובת  ניר יצחק, ד.נ.נגב 85455
מיקוד  85455
טלפון מרכזיה  08 - 9989686
פקס  08 - 9989906
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  תוכנה ומיחשוב
פלחי שוק  מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תוכנה ומחשוב
מוצרים  כתיבת תכנה, תכנון וביצוע פרוייקטים, פתרון ושליטה מרחוק בתווך הסלולרי, קבלת התראות ונתונים ממערכות מרוחקות בכל העולם
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור