אפימילק אגש"ח בע"מ
קיבוץ  אפיקים
כתובת  אפיקים, דאר אפיקים 15148
מיקוד  15148
טלפון מרכזיה  04 - 6754811
פקס  04 - 6751862
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  חשמל אלקטרוניקה ובקרה
פלחי שוק  תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מערכות ממוחשבות לניהול חליבה, מדי חלב אלקטרוניים ומערכת זיהוי אוטומטית לבקר
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור