פלסטופיל
קיבוץ  הזורע
כתובת  דאר הזורע , 30060
מיקוד  30060
טלפון מרכזיה  04 - 9598800
פקס  04 - 9894250
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים לאריזת מזון ואריזות שונות
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  אריזות גמישות, אריזות מזון רב-שכבתיות, אריזות מוליכות לאלקטרוניקה, סטרץ, שרינק ואריזות רב-שמושיות לתעשיה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור