עמיעד מערכות מים בע"מ
קיבוץ  עמיעד
כתובת  עמיעד, ד.נ. גליל עליון , 12335
מיקוד  12335
טלפון מרכזיה  04 - 6909581
פקס  04 - 8141120
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מסנני מים לתעשיה וחקלאות מ16” - ¾” , מוצרי דישון ומערכות טיפול במים - בתעשיה ובמערכות הספקת מים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור