נטפים בע"מ
קיבוץ  חצרים
כתובת  דרך השלום 10, תל אביב 67892
מיקוד  67892
טלפון מרכזיה  08-6474700
פקס  08-6473983
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מוצרי השקיה וטפטוף, פרויקטים חקלאיים וחממות
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור