מחלבת יטבתה ע"ש אורי חורזו ז"ל בע"מ
קיבוץ  יטבתה
כתובת  יטבתה,ד.נ. אילות , 88820
מיקוד  88820
טלפון מרכזיה  08 - 6357440
פקס  08 - 6357600
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרי מזון
מוצרים  מוצרי ומשקאות חלב
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור