מ.ג.ח - אגש"ח בע"מ
קיבוץ  גבעת חיים א
כתובת  גבעת חיים א, דאר גבעת חיים אחוד , 38935
מיקוד  38935
טלפון מרכזיה  04 - 6369870
פקס  04 - 6369871
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  תאי הטלה לאיסוף ביצים אוטומטי בעופות ובהודים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור