לורדן ושות'
קיבוץ  כפר סאלד
כתובת  כפר סאלד, ד.נ. ג. עליון , 12230
מיקוד  12230
טלפון מרכזיה  04 - 6907511
פקס  04 - 6907554
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרי מתכת ופלסטיק לתעשייה וקבלנות משנה
מוצרים  מחליפי חום (סוללות), מיזוג אויר ביתי, לקרור, חמום, לתעשיה ולרכב
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור