טבעול (1993) בעמ
קיבוץ  לוחמי הגטאות
כתובת  לוחמי הגיטאות, ד.נ. אשרת , 25220
מיקוד  25220
טלפון מרכזיה  04 - 9933700
פקס  04 - 9933798
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרי מזון
מוצרים  מוצרי מזון קפואים ומצוננים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור