דפוס בארי
קיבוץ  בארי
כתובת  בארי, ד.נ. נגב 85135
מיקוד  85135
טלפון מרכזיה  08 - 9938222
פקס  08 - 9949600
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  דפוס נייר וקרטון
פלחי שוק  מוצרי נייר דפוס וקרטון
מוצרים  מוצרי דיוור, כרטיסים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור