גניר (1992) בע"מ
קיבוץ  גת
כתובת  גת, ד.נ. שדה גת , 79565
מיקוד  79565
טלפון מרכזיה  08 - 6871448
פקס  08 - 6884114
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרי מזון
מוצרים  ייצור רכזים, מיצים, משקאות, נקטרים. חומרי גלם לתעשיה מפירות וירקות.
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור