קבצים

http://www.kia.co.il/media/sal/pages_docs/95/f14_130725_radio.pdf