קבצים

http://www.kia.co.il/media/sal/pages_docs/9/f14_סקר ציפיות אוקטובר - דצמבר 2012 - פורמט חוברת.pdf