בתעשייה פסימים
תאריך התמונה  21/1/2013
הרשאות לדף מתחום: