קבצים

/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=368313_kia&act=view&dbid=pages_docs&dataid=112&fid=f14&name=131225_matzeget_asakim_ktanim.ppt