סקר ציפיות בתעשייה - אוקטובר-נובמבר 2012
תאריך התמונה  11/12/2012
הרשאות לדף מתחום: