קליה ביוטק 2013 בע"מ
קיבוץ  קליה
טלפון מרכזיה  029945777
פקס  029945770
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  רפואה וכימיקלים
פלחי שוק  מוצרים לתחום הרפואה
מוצרים  - מתמחה בעיבוד, שימור ואחסון קריוגני של דגימות ביולוגיות כגון דם ומרכיביו, רקמות, תאים ומולקולות
מאגר דם עוברי
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור