תבליני הנגב ישראל בע"מ
קיבוץ  דביר להב אורים
טלפון מרכזיה  089918331
דואר אלקטרוני 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי מזון
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור