נעלי דפנה
קיבוץ  דפנה
כתובת  קיבוץ דפנה
ד.נ. גליל עליון
מיקוד  12235
טלפון מרכזיה  04 - 6818107
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרי גומי
מוצרי צריכה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור