נגב אקולוגיה
קיבוץ  משמר הנגב
כתובת  קיבוץ משמר הנגב
ד.נ. נגב 85315
מיקוד  85315
טלפון מרכזיה  089911556
פקס  089911557
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  שרותי תעשיה
מוצרים  טיפול מתקדם במגוון מוצרי פסולת
פרטי הקיבוץ  משמר הנגב
העתקת קישור