החברה לפיתוח הגליל בע"מ
קיבוץ  ---
כתובת  החברה לפיתוח הגליל בע"מ, ת.ד. 90000 ראש פינה , 12100
מיקוד  12100
טלפון מרכזיה  04 - 6816651
פקס  04 - 6816668
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מפעלים אזוריים
פלחי שוק  מוצרי מזון
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  עוף הגליל, סיידר הגליל, קירור הגליל, קואופרטיב הגליל העליון, אבוקדו-גל, תפוחי הגליל, ג"ג ענא-גל, מנפטת הצפון, מיג"ל, אגוז הגליל
העתקת קישור