מילואות חברה לפיתוח משקי המפרץ בע"מ
קיבוץ  ---
כתובת  מילואות חב' לפיתוח משקי מפרץ ד.נ. אשרת , 25201
מיקוד  25201
טלפון מרכזיה  04 - 9853102
פקס  04 - 9917569
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מפעלים אזוריים
פלחי שוק  מוצרי מזון
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מילובר - תערובת לבע"ח, מילועוף - מוצרי פטם, מילוסוב - כותנה, מילופרי - אבוקדו, מילוקור, מילודע - מעבדה, תדיעד - בית תכנה
העתקת קישור