דיוק קשתות
קיבוץ  מחניים
כתובת  מחניים, ד.נ גליל עליון 12315
מיקוד  12315
טלפון מרכזיה  04 - 6933222
פקס  04 - 6934226
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרים לבנין מוצרי תשתיות מוצרי מחצבים
מוצרים  מבני קשתות
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור