פסקל טכנולוגיות אגש"ח
קיבוץ  יראון
כתובת  גן תעשיה ת.ד 54 מגדל תפן , 24959
מיקוד  24959
טלפון מרכזיה  04 - 9575877
פקס  04 -9575844
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  אביזרי קשירה לחקלאות
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור