מאג – עה בע"מ
קיבוץ  עין השופט
כתובת  דאר עין השופט , 19237
מיקוד  19237
טלפון מרכזיה  04 - 9035050
פקס  04 - 9035066
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  חלקים לתעשיית הרכב
מוצרים  מכלולים לתעשיית הרכב העולמית
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור