שלח מערכות
קיבוץ  עלומים
כתובת  עלומים, ד.נ. נגב , 85138
מיקוד  85138
טלפון מרכזיה  08 - 9937140
פקס  08 - 9937142
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מתכת ומכונות
פלחי שוק  מוצרי מתכת ופלסטיק לתעשייה וקבלנות משנה
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  תכנון וביצוע מערכות שינוע, בתי אריזה ולוחות חשמל
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור