שרותי האבקה יד מרדכי
קיבוץ  יד מרדכי
כתובת  יד מרדכי, ד.נ. חוף אשקלון , 79145
מיקוד  79145
טלפון מרכזיה  08 - 6720614
פקס  08 - 6720663
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  רפואה וכימיקלים
פלחי שוק  מוצרי מזון
מוצרים  דבורי בומבוס להאבקה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור