ארקל מערכות סינון
קיבוץ  בית זרע
כתובת  בית זרע, ד.נ. עמק הירדן , 15135
מיקוד  15135
טלפון מרכזיה  04 - 6775140
פקס  04 - 6775461
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  מערכות סינון וטיפול במים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור