ערדג חקלאות ימית בע"מ
קיבוץ  גרופית
כתובת  גרופית ת.ד. 742 אילת 88116
מיקוד  88116
טלפון מרכזיה  08-6303200
פקס  08 - 6377901
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  מזון
פלחי שוק  מוצרי מזון
מוצרי צריכה
מוצרים  דגים – דניס, לברק, מוסר, דגיגים - עבור מגדלים SEA BREAM
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור