גלקון-בקרי השקיה ממוחשבים
קיבוץ  כפר בלום
כתובת  כפר בלום, ד.נ. גליל עליון , 12150
מיקוד  12150
טלפון מרכזיה  04 - 6900222
פקס  04 - 6902727
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  חשמל אלקטרוניקה ובקרה
פלחי שוק  מוצרי צריכה
מוצרים להשקיה ולתשתיות מים
תוכנה ומחשוב
מוצרים  בקרי השקיה ממוחשבים לגינון, חקלאות ותעשיה
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור