אידאה מערכות מידע אגש"ח בע"מ
קיבוץ  משמר העמק
כתובת  משמר העמק, משמר העמק , 19236
מיקוד  19236
טלפון מרכזיה  04 - 9896199
פקס  04 - 9896777
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  תוכנה ומיחשוב
פלחי שוק  תוכנה ומחשוב
מוצרים  תוכנות ספיר חלונות: קלסיק – לניהול מאגרי מידע וספריות, לייט – לניהול מאגרים קטנים ומצומצמים בסוגי חומר, סנטרפרייז – לארגונים וחברות בעלות מספר מאגרי מידע, מודול אינטרנט – לגישה אל מאגרי הנתונים
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור