רשת-או-פלסט
קיבוץ  החותרים
כתובת  החותרים, ד.נ. חוף הכרמל , 30870
מיקוד  30870
טלפון מרכזיה  04 - 8302405
פקס  04 - 8302716
דואר אלקטרוני 
אתר אינטרנט 
חיתוך לפי: ענף / תחום  פלסטיקה וגומי
פלחי שוק  מוצרים לאריזת מזון ואריזות שונות
תשומות ושירותים לחקלאות
מוצרים  רשתות מפוליאטילן, יריעות ושקיות מפוליפרופילן
פרטי הקיבוץ 
העתקת קישור